Spalování kalů

Spalování kalů je moderní způsob jejich likvidace. Navíc při tom vzniká značné množství tepla, které je možné dále využít.

Spalování kalů  je dnes asi nejen jeden z nejperspektivnějších  způsobů jak  se vypořádat s čistírenskými  kaly, ale také zajímavý a  složitý  technický problém. Vysoký podíl  vody v odvodněném kalu – cca 75 % a  v sušině až 50% podíl popelovin klasifikuje čistírenský kal spíše na hasivo než  palivo. Komplikací  je též obsah těžkých kovů a to zejména z hlediska  možného vzniku aerosolů při vyšších spalovacích teplotách.   Nízké teploty  tavitelnosti popela  tento problém  umocňují.

Spalování kalů má následující výhody:

o    Popel ze spáleného kalu je anorganický, v drtivé většině případů  vyhovuje klasifikaci O,  sterilní, inertní odpad červené barvy a prachové konzistence využitelný například ve stavebnictví.

o    Těžké kovy  navázaný  v nevyplatitelné podobě na sorbenty  z procesu čištění emisí

o    Plynné emise  z provozu zařízení hluboko pod přípustnými limity, spalováním kalů se nezvyšuje  bilance CO2 v ovzduší

o    Provoz  termické degradace nezatěžuje své okolí ani  zápachem či hlukem. Veškeré  manipulační čí skladovací  prostory, například  zásobníky nevyhnilého kalu  jsou odsávány a  odsáty vzduch je následně použit jako spalovací atd.

o    Z hlediska koncepce je vyloučen unik  nežádoucích látek ať už organické či anorganického  základu  z provozu termické degradace

o    Termická degradace  nevyhnilých kalů   umožňuje  vyřadit z technologie  provozu ČOV  vyhnívací nádrže včetně navazujících technologií využití bioplynu a  uvolněný prostor je  k dispozici  pro  technologie intenzifikace  stávajících procesů čištění  vody popřípadě k jiným účelům.

I přesto, že tato metoda ještě není dokonalá a je doprovázena řadou obtíží, do budoucna představuje značnou naději. Jednak možná vyřeší problém, kam s odpadním kalem a k tomu se při tomto procesu vyrobí značné množství tepla.

J. H.

foto: ceskatelevize.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>