Energetické využívání odpadů

Jdete kolem přeplněných kontejnerů a říkáte si, že takové množství materiálů, které by se dalo znovu využít, se jen tak vyhodí. No, není to úplně tak pravda. Mezi lidmi je dnes už dostatečně známá recyklace odpadů, ale i odpad, který nakonec skončí v popelnici, je ve spoustě případů dále využíván. Jen málokdo si totiž uvědomuje, že více než 15 % z celkového množství, je dále zpracováváno ve spalovnách.

Zde se odpad tzv. termicky zpracovává. Po roztřídění (ne všechno je totiž možné spálit) se vhodný odpad spaluje při vysokých teplotách v pecích. Vzniklé teplo pak následně slouží k výrobě elektrické energie nebo k zásobování blízkých domácností teplem. Tento proces tak představuje vhodnou alternativu ke spalování fosilních paliv. Životní prostředí je totiž chráněno hned několikrát. Jednak se sníží množství skládkovaného odpadu a jednak dojde ke snížení emisí skleníkových plynů, protože nebudou spalována fosilní paliva.

Obavy z ohrožení životního prostředí v důsledku vypouštění nebezpečných spalin do ovzduší nejsou přitom na místě. Na spalovny jsou kladeny velmi vysoké hygienické limity. Před samotným spalováním, je odpad pečlivě vytříděn tak, aby se do pece nedostalo nic, co by mohlo představovat riziko pro samotný provoz, ale také pro životní prostředí. V pecích je velmi vysoká teplota, kdy dochází k téměř dokonalému spalování a tedy k úniku minima látek do ovzduší. Komíny jsou navíc vybaveny velmi účinnými filtry, které jsou schopné zachytit i ty nejmenší částice.

V České republice je sice zatím nejrozšířenějším způsobem nakládání s odpady skládkování, ale spalování odpadu je na vzestupu. V budoucích letech by společně s recyklací mělo být spalování po vzoru ekologicky vyspělých zemí hlavním způsobem likvidace odpadu.

J. H.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>