Moře a oceány jako zdroj energie

V posledních týdnech se opět naplno rozběhla diskuze o alternativních zdrojích energie. V souvislosti s tragédií v Japonsku se přehodnocuje vztah k jaderné energetice. Existuje řada možností náhrady jádra. Otázkou je spolehlivost těchto alternativních zdrojů a možnosti jejich výkonu. Cílem tohoto příspěvku není srovnávat výhody a nevýhody výroby elektrické energie z jádra a z alternativních zdrojů, ale seznámit čtenáře s jednou z možných budoucích cest výroby elektrické energie. Touto možností je využití energie moří a oceánů. Pravda pro nás středoevropany to nemá až takový význam, ale v celoevropském kontextu jsou možnosti značné.

Vychází se z faktu, že hmota moří a oceánů je v nepřetržitém pohybu. Tento pohyb se vyskytuje nejen na hladině, ale i ve značných hloubkách pod hladinou. Pohyb vodních mas je způsoben větrem, slapovým působením Slunce a Měsíce a vtokem velkých řek do oceánů a moří. Celková energie mořských vln může dosahovat 300 – 350 miliard MJ. Existují tři způsoby získávání elektrické energie z moří a oceánů. První způsob je využití energie přílivu, druhý způsob využívá energie vlnění a třetí termický potenciál oceánů a moří.

Přílivové elektrárny

Jedná se o přehradní hráze v délce i několika kilometrů, které se budují v ústí řek či v zálivech. Fungují tak, že v okamžiku začátku přílivu se uzavřou stavidla. Hladina oceánu se nechá vystoupat do nejvyšší možné výšky a poté se hladiny na obou stranách hráze vyrovnají. Voda se přitom žene přes turbíny. Jsou li tyto elektrárny vybudovány v ústí řeky, funguje tento princip i obráceně. Tedy při odlivu se opět uzavřou hráze, nechá se vystoupat voda v ústí řeky. V okamžiku kdy odliv dosahuje maxima, se hladiny na obou stranách hráze opět vyrovnají. Předpokladem jsou turbíny schopné práce v obou směrech.

Energie vlnění

Tento způsob má větší potenciál než využívání energie přílivu. V praxi se však zatím moc nevyužívá. Existuje několik elektráren tohoto typu, ale pouze jako vědecké projekty. Jedná se vlastně o plovák, ve kterém je kyvadlo. Jak dochází k vlnění hladiny, dochází k pohybu kyvadla a tím k výrobě elektrické energie. Může se jednat i o celé plavoucí pontony, kdy je převáděna mechanická energie vzniklá pohybem pontonů na energii elektrickou.

Využívání termického potenciálu oceánů

Využívá se jevu, kdy Slunce prohřívá oceán. Tohoto tepla se pak využívá k výrobě elektrické energie pomocí tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo odebírá vodě toto teplo pomocí chladiva, které v čerpadle cirkuluje.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>